به گزارش گروه فرهنگ رویکرد، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای جلوگیری از بروز وقایعی مشابه آنچه در برنامه «فیتیله‌ای‌ها» رخ داده است و همچنین برخورد جدی و قاطع با عوامل این برنامه جلسه‌ای را تشکیل داده است. پایگاه اطلاع رسانی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بیان نتیجه جلسه ۴۰۶ آورده است: این جلسه شورای نظارت با دستور بررسی پخش برنامه «فیتیله» تشکیل شد و اعضای شورای نظارت ضمن ناشایست دانستن اقدام برنامه «فیتیله» آن را خطایی غیرقابل قبول دانسته و ضمن بررسی موضوع در جلسه، در جهت اطلاع از تصمیم سازمان صدا و سیما در راستای پیشگیری از تکرار موارد مشابه، مقرر نمودند تا در جلسه آینده شورای نظارت معاون سیمای رسانه ملی و رییس مرکز نظارت سازمان به شورای نظارت احضار شوند.


لینک منبع و پست :احضار پورمحمدی به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما
http://rooykard.ir/fa/doc/news/49005/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7